یک بشقاب غذایی سالم و مفید

یک رژیم غذایی سرشار از فیبر که در سبزیجات، دانه ها و میوه ها پیدا میشه